<

Kiropraktika


Kiropraktika (manuelna medicina) je jedna od najstarijih terapijskih metoda za lečenje tegoba skeletno mišićnog sistema. "Alat" lekara su njegove ruke (lat. Manus = ruka): ciljanim pokretima ruku lekar oslobađa pacijenta bola ili napetosti.

U slučaju nepokretnosti zglobova ili blokiranih pršljenova, lekar interveniše tako što ih ponovo "namešta". Postupak se izvodi stručno i bez primene prekomerne sile. Troškove preuzima osiguranje.

Top