<

Akupunktura


Reč "akupunktura" sastoji se od latinske reči acus (= igla) i punctura (= ubosti, bosti) i u doslovnom prevodu znači "terapija iglama".

Akupunktura je deo tradicionalne kineske medicine (TCM) i pretpostavlja se da je stara oko 5.000 do 6.000 godina. Akupunktura je u Nemačkoj priznata kao zvanična metoda lečenja u određenim indikacijama.

Dr. Ćoćić nosilac je zvanične lekarske subspecijalizacije iz akupunkture priznate od nemačke lekarske komore.

Top