<

Hirurgija stopala i skočnog zgloba


  Korekcija hallux valgus -a (deformitet nožnog palca)
  Hallux rigidus (bolno ograničeno kretanje zgloba nožnog palca)
  Operativne korekcije čekićastih i kandžastih prstiju
  Operacije Morton neurona i benignih izraslina stopala
  Operativno zbrinjavanje preloma skočnog zgloba i kostiju stopala
  Operacije ahilove tetive
  OD (Osteochondrosis dissecans)
  Operativno ukanjanje gangliona
  Sportske povrede
  Operativno lečenje preloma kostiju minimalno invazivnom tehnikom
Top