<

Hirurgija ramena


Artroskopske, minimalno invazivne procedure:

  Subakromijalna dekompresija
  AC zglobna resekcija
  Uklanjanje kalcifikata
  Incizija kapsule kod sindroma „smrznutog ramena“

Otvoreni minimalno invazivni zahvati:

  Rekonstrukcija povreda manžetne rotora
  Stabilizacija AC -zgloba
  Lečenje preloma kostiju (savremena osteosinteza nadlaktice i ključne kosti)
  Revizione intervencije

Top