<

Hirurgija kuka


  Endoprotetika savremenim implantatima (minimalno invazivna hirurgija)
  Kompletne proteze kuka ( bezcementne i cementne)
  Proteze kuka sa kratkim stemom (minimalno invazivnom tehnikom)
  Hirurško zbrinjavanje preloma kuka savremenim metodama osteosinteze
Top