<

Hirurgija lakta


  hirurgija teniskog lakta (operacija tehnikom po Hohmanu i Vilhelmu, operacija tehnikom po Niršlu)
  hirurgija golferskog sindroma (operacija tehnikom po Hohmanu)
  sindrom sulkusa ulnarisa
  sportske povrede
  hirurško zbrinjavanje preloma kostiju (moderne metode osteosinteze na olekranonu i glavi radijusa)
Top